Middengroep

De Westerkerk wil een gemeente zijn waarin ruimte is voor iedereen. Ruimte om jezelf te zijn en van daaruit het gesprek met de ander aan te gaan. Wat is belangrijk voor jou en voor de omgeving waarin je leeft, hoe geef je daar vorm aan en wat is daarin de betekenis van je geloof?

Het gesprek daarover voeren we graag met je. Dat kan bij je thuis in een gesprek met de predikant of een ouderling. Maar ook tijdens de activiteiten die we organiseren. Gedurende het jaar vinden namelijk activiteiten plaats die gericht zijn op ontmoeting en beleving en verdieping van het geloofsleven, zoals een Bijbelkring, een meditatiegroep, boekenkring of een WesterAvond waarin een actueel thema aan de orde komt.

Gemeentekringen

Gemeenteleden vormen een aantal gemeentekringen van circa acht personen die een diepgaander contact met elkaar willen onderhouden. Ze komen regelmatig bij elkaar om van gedachten te wisselen.

Bijbelkring

Iedere derde donderdagavond van de maand bestudeert een groep gemeenteleden de Bijbel. Er is ruimte voor gesprek over geloof en ongeloof.

WesterAvonden

Tijdens de WesterAvonden worden onderwerpen voor het voetlicht gebracht op het snijvlak van geloof en maatschappij, met een link naar de actualiteit. Jaarlijks organiseren we vier tot vijf WesterAvonden, doorgaans op een maandag. In de reeks zit meestal ook een filmavond.

Klankbordgroep

In de klankbordgroep van de Westerkerk wordt er naar elkaar geluisterd, zonder in discussie te gaan. Aan bod komen thema’s als: verbinding, samenwerking en maatschappij. Maar ook concrete zaken die onze wijkgemeente raken. De klankbordgroep is begonnen in coronatijd, omdat in tijden van fysieke afstand en toenemende polarisatie het steeds moeilijker leek om naar elkaar te luisteren en onderlinge verbinding werd gemist.

In de groep wordt naar iedereen geluisterd en oordelen we niet; het is belangrijk dat het voor iedereen een veilige omgeving is. Iedereen is welkom, ook als je alleen wilt luisteren of voor één keer wilt deelnemen. Contactpersoon: Harry van den Brink.

Dogmatiekkring

De dogmatiekkring komt eens in de zes weken samen. Aanleiding voor gesprek zijn enkele hoofdstukken uit een theologisch boek, bijvoorbeeld over - maar niet beperkt tot - dogmatiek. Je kunt je voor deelname aan een gespreksavond van de dogmatiekkring aanmelden via de agenda op deze website.

Boekenkring

Mensen die eens door willen praten over een boek dat in de belangstelling staat zijn welkom op de boekenkring. De aankondiging van de bijeenkomsten is ruim van tevoren zodat er genoeg tijd is om het boek te lezen. Op de avond zelf delen we met elkaar wat aanspreekt, opvalt, raakt of misschien wel ergert. Ook bespreken we de achtergrond van het boek. Je kunt je voor deelname aan een kringavond aanmelden via de agenda op deze website. Het is ook mogelijk om incidenteel mee te doen.

Tuin- en klusgroep

Regelmatig wordt er gewerkt in en om de Westerkerk, zeker in de zomer! Vind je het leuk om mee te helpen en gelijk wat mensen te ontmoeten en samen bezig te zijn, neem dan even contact op. Contactpersoon tuin: Marja van Noord. Contactpersoon klusgroep: Wim Verweij.


Meedoen? Je bent van harte uitgenodigd. Meer weten? Zoek dan contact met Tijmen Brouwer de Koning of  Annelies Plaisier


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Linkedin
"Als je je niet verdrietig voelt
wanneer je verdriet ziet,
lijd je aan genadeloosheid."
Vader Johannes Goudenmond

Zaalhuur kerk

Agenda

Maaltijd in De Walvis

Zo 8 oktober, 18 uur (inloop 17.30 uur)
Ontmoetingscentrum De Walvis

Stamppotmiddag

13 oktober, 12-14.30 uur
In de Westerkerk

» bekijk de hele agenda

Diensten

Zondag 1 oktober

Tijd: 10.00 uur | bevestiging ambtsdragers
Voorganger: ds. Jacobine Scholte de Jong

Zondag 8 oktober

Tijd: 10.00 uur
Voorganger: ds. Jacobine Scholte de Jong

» bekijk alle diensten

Westerkerk • Eerste E.J. Potgieterstraat 37 • 2802 LD • Gouda • 0182-52 15 18 • facebook.com/westerkerkgouda

© 2015 - 2023 Westerkerk Gouda | disclaimer | privacyverklaring | colofon