Jaarthema 2017-2018

Terug naar het begin

Ieder jaar kiest de Westerkerk een thema dat centraal staat in de gemeenteactiviteiten. Vanaf september 2017 is het thema: Terug naar het begin. Hoe zijn wij ooit begonnen? Waar is de bron van ons leven? Hoe leef je dicht bij God? Met die vragen willen wij ons dit seizoen bezighouden. We sluiten hiermee aan bij de pijler ‘Inspiratie’ uit ons beleidsplan.Lezingen uit Galaten

Januari 2018 - Vanaf zondag 7 januari tot aan Pasen lezen we in de Westerkerk uit de brief van Paulus aan de Galaten. In deze brief maakt Paulus duidelijk dat de boodschap van Christus, die hij verkondigt, een leven is op nieuwe voet. Een revolutie.

Scherp wijst hij af wat andere predikers aan de Galaten hebben verteld: dat het christelijk geloof aanvulling behoeft van zaken als besnijdenis, voedselvoorschriften en astrologische kennis. Als je ‘in Christus’ bent, heb je een overgang gemaakt van vlees naar Geest, van dood naar leven, van niet bestaan naar bestaan. Paulus’ eigen apostelschap is daar een voorbeeld van. Dat was een totale ommekeer in vergelijking met zijn leer en leven daarvoor, afgezien van de 100% toewijding, die hem ook toen al kenmerkte.

De brief aan de Galaten is een illustratie van een bijbels besef dat we met ons jaarthema ‘Terug naar het begin’ op het spoor willen komen. God is niet alleen de schepper van het allereerste begin, maar Hij blijft ook daarna scheppen, dat wil zeggen: de mens vanuit het niets tot aanzijn roepen. Steeds staan we voor de keus tussen zwart en wit, dood en leven, niets of alles. Een beetje van dit en een beetje van dat, zoals TiTa Tovenaar het de kinderen van de jaren ‘70 voorhield, is heidendom. Paulus’ terug naar het begin-theologie roept ook vragen op. Bijvoorbeeld naar de verdraagzaamheid ervan en naar de ruimte die er bij Paulus blijft voor het jodendom. Paulus zelf zou ons wat dit aangaat waarschijnlijk hebben willen geruststellen. De keuze van het geloof is geen keuze voor of tegen besnijden, voor of tegen een hoofddoekje enzovoort. Het is de keuze tussen vertrouwen en liefhebben of afstand houden en jezelf redden. Die keuze gaat aan al het andere vooraf. Wie nu in die keuze ook nog de besnijdenis of een andere eis wil inbrengen, die haalt de boel door elkaar. ‘Hij zij vervloekt,’ zoals Paulus het ondubbelzinnig zegt in Galaten 1.Inleiding op het jaarthema

September 2017 - Geloof, kerk en ons leven in het algemeen bouwen meestal voort op wat er al is. We geven het stokje door. Af en toe maken we de traditie een beetje moderner en dan kunnen we er weer een tijdje tegen.

Maar stel nu dat al onze concessies aan de tijd ons langzamerhand van ons oorspronkelijke spoor hebben afgebracht. Of stel dat de traditie, aangepast en wel, helemaal niet meer aanspreekt. Of stel dat er zo veel verschillende tradities zijn dat er een Babylonische spraakverwarring is en we elkaar als leerlingen van Jezus helemaal zijn kwijtgeraakt. Wat blijft er dan nog over?

Dat brengt ons bij de vraag: wat was er vóór onze traditie? Waar komen kerk en geloof uit voort?

Dit seizoen staan we stil bij het nulpunt. Wat is er als er niets is? Het hoort bij de Bijbelse God dat Hij er is als al het andere is verdwenen en dat Hij optreedt om in uitzichtloze situaties uitkomst te bieden: God is de Schepper en de Redder. Hij heeft er weinig plezier in om op te draven als hekkensluiter van menselijke activiteiten of als vanzelfsprekende vooronderstelling daarvan. Hij wil het bestaande steeds opnieuw aanbieden vanuit het niets. Traditie is mooi, maar moet telkens weer terugleiden naar de verwondering van het eerste begin. Naar dat eerste begin gaan we op zoek.


Activiteitenboekje 2017/2018


Inleiding Startzaterdag 16/9
 


Bij het jaarthema hoort een logo: we zien de omtrekken van de Westerkerk en de eerste letter van het alfabet, op z’n Grieks geschreven, de alfa. Ons leven begint immers bij degene van wie wordt gezegd dat Hij de alfa en de omega is. ‘God heeft het eerste woord’. De alfa is afgebeeld vóór de kerk en als een spoor van licht in de kerk. Hij trekt de kerk als het ware mee in de richting die gewezen wordt door de bloem of de kiem die linksboven is afgebeeld. Terug naar het begin belooft nieuw leven.

* Ontwerp: Niek van Oostenbrugge


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Linkedin
Kom tot ons, o heil’ge Geest,
in ons ontsteekt Gij ’t vuur van Uw liefde.
Kom tot ons, o heil’ge Geest,
kom tot ons, o heil’ge Geest.
Naar: Tui amoris ignem

Agenda

Activiteiten afgelast

Door de maatregelen ten gevolge van de coronacrisis zijn de activiteiten in en rond de Westerkerk komen te vervallen. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Wanneer de situatie weer veilig is, hopen we de activiteiten weer op te starten.


» bekijk de hele agenda

Uitgelicht

Live opnames

De zondagse erediensten zijn om 10.00 uur live te volgen via het YouTube-kanaal van de Westerkerk: WesterkerkGouda. Op kerkomroep.nl kun je de diensten live beluisteren. De laatste uitzending is nog een week te bekijken via deze website of via ons openbare YouTube-kanaal.

Westerkerk • Eerste E.J. Potgieterstraat 37 • 2802 LD • Gouda • 0182-52 15 18 • facebook.com/westerkerkgouda

© 2015 - 2020 Westerkerk Gouda | disclaimer | privacyverklaring | colofon