Weet wat je zingt

#19 Christus onze Heer verrees

04-04-2021

Op Paasmorgen mogen we allen zeggen ‘DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN. HALLELUJA!’ Eén van de bekendste en favoriete Paasliederen is lied 624 ‘Christus, onze Heer, verrees’ maar wel een lied met wat een ingewikkelde ontstaansgeschiedenis.

#18 Zingen van de komst van het licht!

03-04-2021

Eén van de belangrijkste kerkdiensten in het jaar is de Paaswake. Wij mogen dan geloven dat Christus uit de dood is opgestaan en dat het licht van het donker heeft gewonnen. Bijzonder in deze dienst is dat de we onze doop herdenken en wederom het heilig avondmaal vieren maar bovenal dat de nieuwe Paaskaars de kerk binnen komt en wij onze kaars daaraan mogen steken om zo het licht van Christus verder in de wereld te verspreiden.

#17 Een lied voor Goede Vrijdag

02-04-2021

Het lied ‘Nu valt de nacht’, NLB 590, wordt vaak gezongen als slotlied aan het einde van de dienst op Goede Vrijdag. In vijf strofen, met een korte en gedrongen tekst, wordt de gebeurtenis van Goede Vrijdag beschreven vanuit het perspectief van de gemeente. Door dit lied lijkt het eigenlijk wel of we daadwerkelijk op Golgotha aanwezig waren en hebben aanschouwd wat er is gebeurd en zingen we dit lied bij de graflegging van Christus.

#16 Twee liederen voor Witte Donderdag 

01-04-2021

Anders dan in liedboek voor de kerken 1973 is in liedboek 2013 een onderscheid gemaakt tussen de Veertigdagentijd en de Drie dagen van Pasen beginnend vanaf lied 564a. De Drie dagen van Pasen, ook wel het Paastridum of Triduum Sacrum genoemd, omvatten de laatste drie dagen van de Stille- ook wel Goede Week genoemd. Deze drie dagen begint met Witte Donderdag vervolgens Goede Vrijdag en tot slot de Paaswake op Stille Zaterdag.

#15 Een lied verbonden aan de Goudse Westerkerk

28-03-2021

De laatste zondag van de veertigdagentijd draagt de Latijnse naam ‘Hosanna filio David’, bij ons beter bekend onder Palmpasen. De psalm die deze zondag centraal staat is Psalm 118 en vers 26 is dan ook het uitgangspunt voor de Inroïtusantifoon (NLB 535g) ‘Gezegend die komt in de naam van de Heer. Hosanne in de hoge!’ Met dit vrolijke begin lijkt het wel of er geen vuiltje aan de lucht is.

#14 Een lied van verbinding

24-03-2021

Lied 547 ‘Met de boom de levens’ is een geliefd lied dat gezongen wordt tijdens de veertigdagentijd en dan meestal in de goede- of stille week. Maar dichter Willem Barnard (1920-2010) schreef deze tekst eigenlijk voor een heel andere periode in het kerkelijk jaar namelijk de laatste zondag van de voleindingstijd. 


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Linkedin
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
NLB 634

Uitgelicht

Veertigdagenvespers

Rond het thema ‘Levensweg’ heeft de werkgroep Oecumenische Vespers zes veertigdagenvespers voorbereid die je via Zoom kunt meebeleven. Iedere vrijdag om 19.30 uur. Kerkleden uit katholieke, oud-katholieke en protestantse traditie zullen de vespers leiden.

Agenda

Nog geen nieuws beschikbaar.
» bekijk de hele agenda

Weet wat je zingt

Westerkerk • Eerste E.J. Potgieterstraat 37 • 2802 LD • Gouda • 0182-52 15 18 • facebook.com/westerkerkgouda

© 2015 - 2021 Westerkerk Gouda | disclaimer | privacyverklaring | colofon