Omzien naar elkaar

We willen als gemeente een diaconale gemeente zijn. Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn recht komt. Wij willen ons daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, in de eigen buurt én in de wereld.

Binnen de Protestantse Kerk Gouda krijgt het diaconale werk vorm door:

  • Individuele hulp aan mensen met financiële problemen. Door mee te denken over praktische oplossingen en mensen te introduceren bij diaconale projecten zoals de Voedselbank, Non-Foodbank, Speelgoedbank, het Noodfonds of SchuldHulpMaatje.
  • Aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben. Door een luisterend oor te bieden, ontmoetingen en uitstapjes te organiseren voor ouderen, hulp te bieden bij kleine klussen in huis en mensen te introduceren bij diaconale projecten zoals ’t Swanenburghshofje, Inloophuis Domino en het Burennetwerk.
  • Jongeren de mogelijkheid bieden zich in te zetten voor projecten wereldwijd, bijvoorbeeld door middel van een diaconale werkvakantie.
  • Wereldwijd omzien naar mensen. Door financiële steun te bieden aan projecten in gebieden waar armoede of oorlog heerst.
  • De zorg voor en hulp aan vluchtelingen. Bijvoorbeeld in de vorm van het Maatjesproject, waarbij vrijwilligers zijn gekoppeld aan mensen met een vluchtachtergrond.

Collectes

Om hulp te kunnen bieden zamelt de diaconie geld in. De eerste collecte in de zondagse eredienst is altijd voor de diaconie. We collecteren niet alleen voor het werk van de eigen diaconie, maar ook voor de Goudse diaconale stichtingen, regionale en landelijke doelen en projecten van Kerk in Actie en Dorcas.

Het diaconaat

Het diaconaat is een taak van de hele gemeente. De diakenen hebben een voortrekkersrol, ze geven de gemeente de middelen en voorbeelden om dit handen en voeten te geven. In de eredienst krijgt de diaconie gezicht door het collecteren, het helpen vieren van het Avondmaal en soms bij de voorbeden.

Diakenen

De Westerkerkgemeente telt vijf diakenen. Ieder is verantwoordelijk voor een specifiek taakgebied: Werelddiaconaat, Armoede & Rijkdom, Jeugddiaconaat, Ouderen & Welzijn of Kerk & Vluchteling. De diakenen werken in commissies (‘clusters’) samen met de diakenen van de andere protestantse wijkgemeenten in Gouda. Bij welke activiteiten zij in onze gemeente betrokken zijn, wordt uitgelegd in dit document (2,4 MB | pdf).

Diaconie en pastoraat

De diakenen weten veel, maar niet alles. Soms zijn ze niet op de hoogte van de bijzondere noden van mensen. Vandaar dat diaconie en pastoraat nauw samenwerken. Het pastoraat is als het ware de oren en ogen van de diaconie.


Uitgelicht


Avondmaalscollecte voor Dorcas

In kerkdiensten waarin we de Maaltijd van de Heer vieren is de opbrengst van de giften in de bekers op de avondmaalstafel bestemd voor een project van Dorcas in het arme zuiden van Kenia. Dit project wil de gezondheid van moeders en kinderen verbeteren door middel van onderwijs en voorlichting, het verbeteren van de (toegang tot) zorg, en het verbeteren van toegang tot onderwijs voor meisjes.

Jaarproject: World Vision in actie voor Syrië 

Naast lokale en landelijke organisaties steunt de commissie Werelddiaconaat ieder jaar een specifiek doel: het jaarproject. Dit houdt in dat er gedurende een kalenderjaar wordt gecommuniceerd over dit project en dat er geld voor wordt ingezameld in de melkbus bij de uitgang, en online. In 2022/23 vraagt het werelddiaconaat aandacht, gebed en bijdragen voor 'World Vision in actie voor Syrië'. 

In Noordwest-Syrië is bijna de helft van het gebied onbewoonbaar gemaakt. Bijna een miljoen mensen, waarvan meer dan de helft kinderen, hebben het gebied moeten ontvluchten. Zij verkeren nu in onmenselijke omstandigheden, in overvolle kampen en hebben dringend hulp nodig. Hulpverleners van World Vision werken in Noordwest-Syrie. Ze werken in ziekenhuizen, eerste hulpposten en mobiele klinieken. Daarnaast zorgen ze voor schoon drinkwater en hygiënesets voor 55.000 ontheemden. Ook delen ze tenten, dekens en keukenspullen uit en zorgen ze voor veilige plekken voor kinderen.

Voor hetzelfde geld

‘Voor hetzelfde geld’ is een boekje, uitgegeven door de protestantse diaconie Gouda, met adressen, activiteiten en tips om goedkoop uit te zijn in Gouda. De adressen, activiteiten en tips zijn ondergebracht in de categorieën eten & drinken, spullen, diensten, sport & vrije tijd, vervoer en wonen. Je kunt het boekje hier downloaden (3,9 MB | pdf).


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Linkedin
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
NLB 634

Uitgelicht

Christelijke meditatie

Elke vierde woensdag van de maand is er een begeleide christelijke meditatie in de Westerkerk. We beginnen de avonden met een aandachtsoefening. Aansluitend wordt er per keer een vorm van christelijke meditatie beoefend. Iedereen is welkom, van binnen en van buiten de kerk.

Agenda

Meditatieavond

Woensdag 24 april, 20.00 uur
In de Westerkerk

» bekijk de hele agenda

Westerkerk • Eerste E.J. Potgieterstraat 37 • 2802 LD • Gouda • 0182-52 15 18 • facebook.com/westerkerkgouda

© 2015 - 2024 Westerkerk Gouda | disclaimer | privacyverklaring | colofon