Gebouw en geschiedenis

De Westerkerk is gebouwd in 1936, in een tijd van veel nieuwbouw in de wijk Korte Akkeren. Op 12 september 1936 wordt de Westerkerk in gebruik genomen. 

Architect Dirk Stuurman

Het gebouw is een ontwerp van de Goudse architect Dirk Stuurman (1895-1960). Stuurman ontwierp ook het pand waarin het Verzetsmuseum is gevestigd.

Tweede kerkgebouw

In de tijd van de ingebruikname van de Westerkerk, wordt de zogenoemde Kleine of Armenkerk aan de Peperstraat gesloten. Jarenlang was zij het tweede Hervormde kerkgebouw in Gouda, naast de Sint-Janskerk. Vanaf 1936 is de Westerkerk dus het tweede kerkgebouw. Dit zal duren tot de bouw van de Pauluskerk, in 1963.

Rouleren

In 1951 neemt de Hervormde Kerk een nieuwe kerkorde aan waarin het begrip wijkgemeente wordt geïntroduceerd. Vóór die tijd is er in Gouda één hervormde kerkenraad, waaraan verschillende predikanten zijn verbonden. Na 1951 worden er vijf wijken onderscheiden met vijf wijkpredikanten. De Westerkerkgemeente wordt Wijk 2 (vanaf 1961 Wijk 6). Omdat de predikanten ’s zondags rouleren langs de kerkgebouwen en  andere plaatsen van samenkomst, zoals scholen en gymzalen, en veel gemeenteleden met hen meetrekken, is de Westerkerk in gebruik bij heel Hervormd Gouda. Pas in 1996 stopt dit roulatiesysteem en krijgen de kerkgebouwen een min of meer vaste bezetting.

Renovaties

Het gebouw aan de 1e E.J. Potterstraat is in de loop der jaren verschillende keren gerenoveerd: in 1967/1968, in 1980, in 1997/1998 en in 2012. In 2016 is aan de kerk een ruimte voor activiteiten gebouwd.

Predikanten

De gemeente wordt achtereenvolgens gediend door de predikanten H. van den Akker (1948-1965), J.C. Bregman (1966-1986), G. Geitenbeek (1988-1995), W. Klouwen sr. (1996-2002), K.L. Bom (2003-2009) en U.G.M. Doedens (2010-2018).
Vóór Van den Akker is er geen vaste wijkpredikant aan de Westerkerkgemeente verbonden. Predikanten die in de wijk actief zijn, zijn H. van Dijken (emeritaat 1943), G. Elzenga (emeritaat 1952), F.W.G. Verheul (emeritaat 1945) en M.C. Koole (1945-1947).

Federatie en fusie

In de eerste jaren na de millenniumwisseling besluit de Gereformeerde Kerk van Gouda haar hoofdgebouw aan de Turfmarkt af te stoten. Op 25 mei 2003 sluit de Turfmarktkerk definitief haar deuren. Een deel van de oorspronkelijke Turfmarktgemeente tekent in december 2002 een federatieovereenkomst met de hervormde Westerkerkgemeente. Samen worden ze de protestantse wijkgemeente Westerkerk in wording. Per 1 januari 2017 is de wordingsperiode voorbij: de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk fuseren tot de Protestantse Kerk Gouda. Sinds die datum heten wij protestantse wijkgemeente Westerkerk.

(met dank aan de archivarissen van de Hervormde Gemeente, Henny van Dolder en Hans Hilgers, en aan gemeenteleden Peter Sterk en wijlen Marry van Esschoten)


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Google+ Linkedin
Ik zal gaan
o met genoegen zal ik gaan
met diepe vreugde en trompetgeschal
ik zal gaan
Als jij roept zal ik gaan
mijn werk mijn eten en mijn handen
zal ik laten staan
als jij roept zal ik gaan
Uit: Remco Campert, Spiritual

Orgel van de Westerkerk

Het orgel van de Westerkerk is in 1960 gebouwd door de firma J. de Koff en Zoon te Utrecht. 
Op 1 februari 2002 werd het orgel in gebruik genomen. Het kwam in de plaats van het oorspronkelijke Westerkerkorgel. Dit orgel stond sinds 1938 in de kerk en was aan vervanging toe.

In de regio

A Rocha Groene Hart

A Rocha Groene Hart is een lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Zij stimuleert de betrokkenheid bij Gods schepping en is actief betrokken bij de natuur in de directe omgeving van Gouda. A Rocha Groene Hart heeft de ‘Stolwijkse Boezem’ geadopteerd.

Uitgelicht

Via Crucis in Gouda

Op zondag 31 maart wordt in de Westerkerk het ‘Via Crucis’ van Dick Le Mair uitgevoerd. Het werk Via Crucis is gebaseerd is op de kruiswegstaties zoals die al eeuwen in de kerk te zien zijn. Het bestaat uit veertien delen muziek die de weg vanaf Jezus’ veroordeling tot aan Zijn kruisiging weergeven.

Westerkerk • Eerste E.J. Potgieterstraat 37 • 2802 LD • Gouda • 0182-52 15 18 • facebook.com/westerkerkgouda

© 2015 - 2019 Westerkerk Gouda | disclaimer | privacyverklaring | colofon