Diensten vervallen t/m 5 april


29-03-2020

Beste Westerkerker,

Het onwaarschijnlijke wordt waar: als kerkenraad en predikant zien we ons genoodzaakt alle erediensten in onze wijkkerk af te gelasten tot en met 5 april. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in, na het dringende advies dat het kabinet vanmiddag gaf om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen te annuleren. Dat geldt dus ook voor de diensten in de Westerkerk, gehouden onder onze verantwoordelijkheid.

Met ons besluit willen we optimale veiligheid bieden aan alle gemeenteleden, jong en oud(er), en waar mogelijk meewerken aan maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
We volgen in deze de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Kerk Gouda. Ook andere protestantse wijkgemeenten in Gouda laten de kerkdiensten de komende weken vervallen.

Het is natuurlijk mogelijk op zondagmorgen eerder gehouden kerkdiensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

We wensen jou en degenen die je lief zijn veiligheid en gezondheid, zeker ook als je in de zorg werkt, en bidden om een spoedige en doeltreffende oplossing van de problemen.
Het zal vreemd zijn om elkaar ‘s zondags voorlopig niet meer te ontmoeten. Uit het oog is echter niet uit het hart; houd daarom contact met medegemeenteleden, zeker als zij kwetsbaar zijn of niet bereikbaar zijn via internet of sociale media. Een telefoontje kan al veel betekenen voor hen.

Graag ontmoeten we elkaar weer rond Woord en Sacrament zodra dit verantwoord is.

Vriendelijke groeten,

Chris Reitsma, voorzitter wijkkerkenraad
Peter Krauwinkel, scriba wijkkerkenraad
Jacobine Scholte de Jong, wijkpredikant


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Linkedin
Dit is de tijd. God zelf staat zonder
zich te verroeren andersom.
Dit is de tijd. Er gebeurt geen wonder,
maar Hij telt langzaam van één tot honderd,
tot honderdtien... en dan: ‘Ik kom.’
(uit: Jan Wit, Dit is de tijd)

Jaarthema

Uitgelicht

Terugkijken diensten

De online diensten zijn iedere zondag om 10.00 uur live te volgen via Kerkomroep. Ook de 40-dagenvespers, georganiseerd door de Werkgroep oecumenische vespers, zijn hier elke vrijdag om 19.30 uur te beluisteren. Er worden beeldopnames gemaakt. Deze zijn kort na afloop op deze site te bekijken.

Westerkerk • Eerste E.J. Potgieterstraat 37 • 2802 LD • Gouda • 0182-52 15 18 • facebook.com/westerkerkgouda

© 2015 - 2020 Westerkerk Gouda | disclaimer | privacyverklaring | colofon