Gemeentekringen nieuwe stijl


26-03-2018

Al enige tijd ontvangen wij signalen van gemeenteleden dat er behoefte is aan meer onderling contact, aan contact dat dieper gaat dan een praatje bij de koffie. Afgezien van de zondagse eredienst en de deelname aan een enkele activiteit door de week, is er in onze gemeente weinig gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Daar willen we iets aan doen.

Met ingang van dit voorjaar hopen we in onze gemeente een aantal gemeentekringen nieuwe stijl te starten. Dit zijn groepen van ongeveer acht personen die elkaar met enige regelmaat ontmoeten om te spreken over zaken van geloof en leven.

In het verleden kenden we in de Westerkerk ook gemeentekringen. Die kwamen telkens maar driemaal bijeen. De bedoeling is dat de gemeentekringen nieuwe stijl langer bij elkaar blijven, zodat je als gemeentelid een groep mensen echt goed leert kennen.

Hoe werkt het?

Spreekt zo’n gemeentekring nieuwe stijl je aan, geef je dan uiterlijk 24 maart a.s. op bij Annelies Plaisier (0182-51 39 91). Je vermeldt daarbij:

  • Naam, adres, telefoon en e-mail
  • Voorkeur tijdstip van samenkomst (dag van de week en dagdeel)
  • Deelnemen aan een groep met leeftijdsgenoten ja/nee
  • Kan de gemeentekring eventueel thuis ontvangen ja/nee

Op grond van die gegevens stellen wij groepen samen die in ieder geval driemaal bijeenkomen. Na drie keer beslist de groep zelf of ze doorgaat en zo ja, op welke manier. Voor de eerste drie bijeenkomsten leveren wij gespreksstof aan. Daarna kan de groep zelf voor onderwerpen kiezen.

De kerkenraad begeleidt de gemeentekringen. Dat betekent dat wij de kringen zullen samenstellen en zullen meehelpen om nieuwelingen bij de kringen te plaatsen, dat wij zorgen voor kringleiders, dat wij desgewenst gespreksmateriaal aanleveren en dat wij, als we vermoeden dat de tijd er rijp voor is en na overleg met de kringen, de kringen nog eens op een andere manier zullen indelen.

Overweeg deelname serieus

Wij presenteren dit initiatief als iets vrijblijvends. Tegelijk vinden wij het ontstaan van gemeentekringen wel heel belangrijk. We denken dat deelname aan zo’n kring helpt om je geloof te verdiepen. Daarnaast brengen de kringen meer verbondenheid in de gemeente. Geef de gemeentekring dus een kans en doe in ieder geval mee met de eerste drie bijeenkomsten.

Met hartelijke groeten,

Annelies Plaisier, Marian Wierenga, Barend Alblas en Udo Doedens


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Google+ Linkedin
Halleluja, want Gij, Heer, schiep de mensen,
Halleluja, zij beelden uit: Uw liefde,
Halleluja, voor ieder volk op aarde,
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer!
Uit: het Zonnelied (Franciscus)

In de regio

Gouwe Momenten

In de maanden juli en augustus vindt elke donderdag een Gouwe Moment plaats. Van 12.00 tot 12.30 uur verwelkomen we toeristen, voorbijgangers en inwoners van Gouda. Even weg uit het rumoer van de Goudse (kaas)markt of de drukte van alle dag.

Agenda

Maaltijd in De Walvis

Zo 9 september, 18u (inloop 17.30 uur)
Ontmoetingscentrum De Walvis

Bijbelkring

Donderdag 20 september, 19.00 uur
Huiskamer Dineke en Martijn Riet

» bekijk de hele agenda

Diensten

Zondag 19 augustus

Tijd: 10.00 uur
Voorganger: ds. Udo Doedens

Zondag 26 augustus

Tijd: 10.00 uur | Avondmaal
Voorganger: ds. Udo Doedens

» bekijk alle diensten

Westerkerk • Eerste E.J. Potgieterstraat 37 • 2802 LD • Gouda • 0182-52 15 18 • facebook.com/westerkerkgouda

© 2015 - 2018 Westerkerk Gouda | disclaimer | privacyverklaring | colofon