Vanaf zondag 27 februari iedereen welkom


21-02-2022

Vanaf zondag 27 februari is iedereen weer elke week van harte welkom in de dienst. Veel gaat dan ook weer terug naar het ‘oude normaal’:

 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht (maar natuurlijk wel mogelijk voor wie voorzichtig wil zijn).
 • Het advies om 1,5m afstand te houden vervalt.
 • We zingen alle liederen samen.
 • Gemeenteleden kunnen waxinelichtjes op de liturgische tafel zelf aansteken.
 • Het voorbedeboek en de kaart voor de bloemengroet liggen weer in de ontmoetingsruimte. (Vooraf voorbeden aanvragen kan via gebed@westerkerkgouda.nl.)
 • Er is elke zondag kindernevendienst en crèche.
 • Er zal gelegenheid zijn om koffie te drinken na de dienst.
 • We verlaten de kerk via beide hoofduitgangen. De voorganger zal bij de uitgang staan, maar er worden nog geen handen gegeven.

Bij dit alles willen we elkaar wel de ruimte blijven geven om eigen afwegingen over risico’s te maken en rekening blijven houden met kwetsbare gemeenteleden. Dat begint bij de eigen verantwoordelijkheid en vraagt alertheid van ons allemaal.
Op de volgende manieren houden we rekening met elkaar:

 • We maken weer rijen met stoelen in de kerk maar zetten ook stoelen op 1,5m voor mensen die deze afstand nog graag willen aanhouden.
 • Collectes doen we na de dienst bij de twee uitgangen (Potgieterstraat en JP Heyestraat).
 • Na het ‘amen’ geven we eerst gemeenteleden de ruimte die direct de kerk willen verlaten.
 • Bij het koffiedrinken na de dienst gebruiken we zowel de ontmoetingsruimte als de kerkruimte zodat iedereen die wil extra afstand kan houden.
 • Uiteraard blijven de diensten live uitgezonden worden via YouTube.

Andere activiteiten

Er zijn alweer veel activiteiten op gang gekomen, andere starten binnenkort. Heel fijn! Wil je graag afstand houden en past een bijeenkomst dan niet bij je thuis? Dan wijzen we nog eens op de mogelijkheid in de kerk bij elkaar te komen (in overleg met ouderling-kerkrentmeester Ad van ’t Zelfde, advantzelfde@gmail.com, 06-10288970. Wat het pastoraat betreft is gewoon huisbezoek al enige tijd weer mogelijk.


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Linkedin
Halleluja, want Gij, Heer, schiep de mensen,
Halleluja, zij beelden uit: Uw liefde,
Halleluja, voor ieder volk op aarde,
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer!
Uit: het Zonnelied (Franciscus)

Diensten

Zondag 10 juli

Tijd: 10.00 uur
Voorganger: ds. Klaas Bom, Amersfoort

Zondag 17 juli

Tijd: 10.00 uur | avondmaal
Voorganger: ds. Jacobine Scholte de Jong

» bekijk alle diensten

Westerkerk • Eerste E.J. Potgieterstraat 37 • 2802 LD • Gouda • 0182-52 15 18 • facebook.com/westerkerkgouda

© 2015 - 2022 Westerkerk Gouda | disclaimer | privacyverklaring | colofon