Veilige en inclusieve kerk

Psychische kwetsbaarheid

De laatste jaren is er in de samenleving veel aandacht voor - destigmatisering van - psychische problemen en personen met een psychische kwetsbaarheid. Ook binnen de Westerkerk zoeken we naar hoe gemeenteleden met een psychische kwetsbaarheid tot hun recht kunnen komen. Hoe kan iedereen de verbondenheid en veiligheid van een christelijke gemeenschap ervaren?

Dat mensen ongemak voelen om in contact te komen met mensen met psychische kwetsbaarheid komt vaak voort uit vrees, onzekerheid of onbekendheid met. Andersom komt het voor dat gemeenteleden met psychische kwetsbaarheid (of hun naasten) zich schamen of ongemakkelijk voelen, het niet delen in de gemeente en zodoende zichzelf niet durven en kunnen zijn.

Psychische kwetsbaarheid kan van tijdelijke aard zijn (wie heeft nooit zijn eigen psychische grenzen gevoeld?), maar kan ook een chronisch karakter krijgen. Op een of andere manier hebben we er allemaal mee te maken: je lijdt er zelf onder, als ouder lijd je onder de psychische kwetsbaarheid van je kind, als kind voel je de gevolgen van een psychisch kwetsbare ouder, je hebt ermee te maken vanwege een partner, een vriend of vriendin, etc.

Klankbordgroep

Na het succesvolle theaterstuk 'Vind je het gek!', opgevoerd in de Westerkerk, is de klankbordgroep Psychische Kwetsbaarheid ontstaan. De groep bestaat uit leden afkomstig uit verschillende PKN wijkgemeenten in Gouda. De klankbordgroep heeft als primair doel om bewustwording tot stand te brengen. De gemeente dient tenslotte een plek te zijn waar iedereen zich veilig en geliefd voelt.

De klankbordgroep doet voorstellen om de aandacht voor psychische kwetsbaarheid meer gestalte te geven. Ook organiseert zij activiteiten die bijdragen aan bewustwording.

Activiteiten 

Materiaal gespreksavonden

Een opzet voor een reeks van drie gespreksavonden over psychische kwetsbaarheid in de christelijke gemeente. Op de eerste avond wordt de documentaire ‘Ik zou ook Miranda kunnen zijn’ getoond (gemaakt naar aanleiding van het theaterstuk 'Vind je het gek!'). Vervolgens zijn er twee avonden over de webinar van het ND College ‘Pastoraat bij psychische problemen’, waarin psychische kwetsbaarheid in de christelijke gemeente centraal staat. Het materiaal is op te vragen bij Janneke Hanse.

Gespreksgroep voor ouders

Ben je een ouder met een jong thuiswonend kind of een volwassen uitwonend kind dat (ernstig) lijdt aan het leven? Voel je je vaak zo machteloos? Merk je ook dat praten met ouders die hetzelfde meemaken, de zorgen om jouw kind iets draaglijker maken? Ervaar je ook dat het soms moeilijk is om over dit soort problematiek te praten?

Een gespreksgroep voor ouders van een kind met psychische kwetsbaarheid. Het doel van de gespreksgroep is om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen. Wij streven naar een veilige omgeving waar ruimte is om te praten, emoties te delen, te rouwen of gewoon te luisteren. Met elkaar kunnen we op termijn kijken of er andere behoeften zijn voor de invulling van deze avonden.

Zie de agenda op deze website voor de data van de gespreksavonden. Meer informatie en aanmelden: Ellen van den Brink.

Dienst

Jaarlijks is op 10 oktober de Dag van de Mentale Gezondheid. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan psychische gezondheid. Rond deze dag is in de Westerkerk een zondagse dienst met als thema 'psychische kwetsbaarheid'.

Info over hulpverlening

  • Zoek eerst goede professionele psychologisch hulp!
  • Ben je in crisis: bel Huisarts/HAP of 113 zelfmoordpreventie 0800-113/ www.113.nl
  • Pastorale individuele hulp via predikant van de gemeente
  • Herstelhuis de Koolmees van Kernkracht te Gouda
  • Pastoraal diakonaal centrum de Herberg te Oosterbeek
  • Mindkorrelatie.nl voor informatie, advies en ondersteuning voor mensen met psychische klachten. Hier ook info voor kinderen (ook volwassenen) van een ouder met psychische problematiek.

Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Linkedin
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
NLB 634

Zaalhuur kerk

Agenda

Meditatieavond

Woensdag 24 april, 20.00 uur
In de Westerkerk

» bekijk de hele agenda

Diensten

Nog geen nieuws beschikbaar.

» bekijk alle diensten

Westerkerk • Eerste E.J. Potgieterstraat 37 • 2802 LD • Gouda • 0182-52 15 18 • facebook.com/westerkerkgouda

© 2015 - 2024 Westerkerk Gouda | disclaimer | privacyverklaring | colofon